XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, Olsztyn, 01.06.2023 - 04.06.2023

Grupa współpracy

Grupa Współpracy to idea, aby w czasie Kongresu – spotkania lekarzy polskich i polonijnych, stworzyć model działania:

  • ułatwiający podejmowanie międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich i polonijnych

oraz

  • promujący tworzenie programów edukacyjnych dla polskich lekarzy niezależnie od miejsca ich zamieszkania w ośrodkach, w których pracują wybitni polscy naukowcy.

 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z poniższym listem Prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr Janusza Kasiny, M.D. oraz do przyłączenia się do naszego projektu.


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych zależy na zintegrowaniu środowisk lekarzy polskich i polonijnych. Pragniemy ułatwić kontakt i współpracę pomiędzy studentami, początkującymi lekarzami oraz doświadczonymi specjalistami. Aktualnie tworzymy Grupę Współpracy Polonijnych Lekarzy – naukowców.

Liczymy, że nasza inicjatywa zapewni wzajemne korzyści dla wszystkich członków Grupy oraz ich pacjentów. Starsi koledzy – osoby o doświadczeniu badawczym oraz pozycji zawodowej, umożliwiającej podejmowanie decyzji o współpracy, mogą przekazywać swoje doświadczenie, czas i środki. Natomiast młodzi lekarze, pełni energii, entuzjazmu i pomysłów zaoferują swoje siły, czas i inicjatywę. Będą też uczyć się, jak dojść do rezultatów badań naukowych oraz ich publikacji, a następnie jak przekazać dalej osiągniętą wiedzę i doświadczenie.

Nadchodzący X Kongres to dogodna okazja do dyskusji nad proponowanym kształtem i zasadami współpracy w ramach Grupy Współpracy Polonijnych Lekarzy.

Oto nasze cele:

  1. Stworzenie wspólnej platformy szkoleniowej i edukacyjnej.
  2. Odnalezienie oraz zorganizowanie skłonnych do współpracy lekarzy – naukowców polskiego pochodzenia o uznanej pozycji naukowej i zawodowej.
  3. Ułatwienie kontaktów między polonijnymi naukowcami.
  4. Ułatwienie kontaktów między lekarzami pracującymi w Polsce, polskimi uniwersytetami zajmującymi się kształceniem lekarzy, instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę zdrowotną w Polsce, a polonijnymi lekarzami – naukowcami.
  5. Podniesienie prestiżu i rozpoznawalności polonijnych i pracujących w Polsce lekarzy – naukowców oraz polskich wyższych uczelni medycznych.

Proponujmy następujące potencjalne obszary współpracy w ramach Grupy:

– recenzje grantów,

– recenzje publikacji,

– wymianę stypendystów na wszystkich szczeblach, od studentów do profesorów,

– współpracę w poszukiwaniu staży i grantów,

– udział w zespołach redakcyjnych wydawanych w Polsce magazynów naukowych,

– wykłady na polskich uczelniach, z możliwością stałej współpracy, włączając w to obejmowanie stanowisk naukowych i administracyjnych przez polonijnych naukowców,

– wspólne badania, publikacje oraz starania o praktyczne wykorzystanie wyników badań i publikacji

– współpraca w organizacji oraz przeprowadzeniu wspólnych sympozjów, konferencji i kongresów.

 

Oto lista już zadeklarowanych członków:

Profesor Anna Dominiczak, Glasgow – internista i naukowiec, prorektor Uniwersytetu w Glasgow, redaktor naczelna „Hypertension” – publikacji American Heart Association, była Prezydent Europejskiego Towarzystwa dla Nadciśnienia Tętniczego, wydała ponad 400 publikacji.

Profesor Marek Rudnicki, Chicago – chirurg, przez ponad dwie kadencje prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, obecnie prezes Polish-American Medical Society

Profesor  Zbigniew Wszołek, Floryda – neurolog  w Mayo Clinic, autor ponad 500 publikacji, były redaktor  ”Parkinsonism and Related Disorders” oraz ”European Journal of Neurology”, obecnie redaktor ”Polish Journal of Neurology & Neurosurgery”.

Warunkiem członkostwa w Grupie Współpracy Polonijnych Lekarzy jest wyrażenie gotowości do opublikowania swojego nazwiska, kilkuzdaniowego opisu drogi naukowej, obecnych zainteresowań, obowiązków zawodowych oraz adresu mailowego.

Gorąco zachęcam do przyłączenia się do naszego projektu. Zgłoszenia proszę wysyłać na mój adres mailowy, który w początkowym okresie będzie adresem kontaktowym członków Grupy: janusz.kasina@gmail.com

 

                                   

 

 

 

Janusz Kasina, M.D.

Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

Zobacz nasz program

Patronat
Honorowy
Sponsorzy
Partnerzy
Kongresu
Komitet
Honorowy
Patronat
Medialny
Współpraca

Zaloguj się

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.