XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, Olsztyn, 01.06.2023 - 04.06.2023

Imprezy towarzyszące

środa 29.05.2019

Dzień Otwarty Muzeum Emigracji w Gdyni dla wszystkich uczestników konferencji.

Przez 3 dni kongresowe bezpłatne zwiedzanie Muzeum Emigracji w Gdyni.

 

Filharmonia Bałtycka im F.Chopina        

Siedzibą Filharmonii Bałtyckiej jest zespół budynków po dawnej elektrociepłowni z końca XIX wieku, znajdujący się na wyspie Ołowianka w Gdańsku. W latach 1998-2005 zrealizowano nowatorską w skali kraju rewitalizację tego poprzemysłowego terenu, dostosowując go do potrzeb nowej Filharmonii. Obecnie Filharmonia Bałtycka jest centralną sceną muzyczną Trójmiasta oraz pełni funkcje centrum kongresowego. Ciekawa architektura i położenie Filharmonii na wyspie w sąsiedztwie Głównego Miasta stwarza niepowtarzalną oprawę dla wydarzeń muzycznych i naukowych.

 

Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi prof. Romanowi Peruckiemu za dołączenie Filharmonii do grona Partnerów X Kongresu Polonii Medycznej. Dzięki niezwykłej życzliwości Dyrekcji i całego Zespołu Filharmonii mogliśmy skorzystać z gościnnych wnętrz Filharmonii w których odbywać się będą przez trzy dni sesje naukowe, satelitarne oraz część wydarzeń kulturalnych X Kongresu Polonii Medycznej. Wszystkich uczestników Kongresu zapraszamy w czwartek 30.maja na otwarcie wystawy fotografii i prac malarskich lekarzy polskich i polonijnych, a następnie na uroczystość otwarcia Kongresu i koncert wybitnego polskiego pianisty jazzowego Leszka Możdżera.


Muzeum Emigracji w Gdyni  

Na całym świecie żyje ponad 20 milionów ludzi polskiego pochodzenia. Co wiemy dziś o emigracji – jednym z najważniejszych zjawisk w polskiej historii? Czy potrafimy ocalić przed zapomnieniem pamięć o milionach ludzi, którzy pamięć o Polsce zaszczepili swoim dzieciom i wnukom? Czy możemy poczuć to, czego doświadczali Polacy opuszczający swoje domy pod koniec XVIII wieku lub zrozumieć, co to znaczy emigrować na początku XXI wieku? Z inicjatywy władz miasta Gdyni w 2012 roku w historycznym gmachu Dworca Morskiego przy ulicy Polskiej 1, skąd przez dziesięciolecia wypływały polskie transatlantyki, powstała instytucja, która o dziejach wyjazdów i losach Polaków na świecie opowiada w ścisłym związku ze współczesnością. Historia emigracji pisze się bowiem każdego dnia. Jej najróżniejsze wymiary przedstawia wystawa stała.

 

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Karolinie Grabowicz-Matyjas oraz Panu Dyrektorowi Sebastianowi Tyrakowskiemu za dołączenie Muzeum Emigracji w Gdyni do grona Partnerów X Kongresu Polonii Medycznej. Od środy do soboty, we wszystkie kongresowe dni uczestnicy Kongresu będą zaproszeni do bezpłatnego zwiedzania Muzeum (szczegóły w zakładce: Wycieczki Fakultatywne). W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w czasie trwania Kongresu czynne będzie stoisko informujące o działalności naukowej, dokumentalnej i wystawienniczej Muzeum. W piątek, 31.maja 2019 roku zapraszamy również na sesję satelitarną w czasie lunchu, pokazującą działalność Muzeum wśród Polonii.


Muzeum Narodowe w Gdańsku        

Główny gmach Muzeum Narodowego w Gdańsku z Oddziałem Sztuki Dawnej mieści się w późnogotyckim  klasztorze franciszkańskim, w którym w czasie reformacji 13.czerwca 1558 roku powstało Gdańskie Gimnazjum Akademickie (Atheneum Gedanense). W 1568 roku w tej pierwszej gdańskiej uczelni rozpoczęto nauczanie medycyny i anatomii, w 1616 roku wykonano w tym gmachu pierwszą publiczną sekcję zwłok. To tu wykładowcy nauk medycznych zawiązali około 1612 Collegium Medicum, pierwszą Izbę Lekarską w Polsce, popieraną przez Zygmunta III Wazę, której statut zatwierdził król Władysław IV.

 

Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi Wojciechowi Bonisławskiemu za dołączenie Muzeum Narodowego w Gdańsku do grona Partnerów X Kongresu Polonii Medycznej. W czwartek, 30.maja w głównym gmachu Muzeum przy ulicy Toruńskiej 1 otwarta zostanie wystawa przygotowana z inicjatywy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku przez zespół Zakładu Filozofii i Historii Medycyny GUMed pod tytułem „Historia samorządów lekarskich w dziejach Rzeczypospolitej”. Po otwarciu wystawy zapraszamy do zwiedzania Działu Sztuki Dawnej, a szczególnie do obejrzenia jednego z najsłynniejszych obrazów pozostających w posiadaniu polskich muzeów – „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga.


Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum Św.Jana 

Kościół św. Jana położony jest w północnej części Głównego Miasta, został założony około połowy XIV wieku jako filia parafialnego kościoła św. Katarzyny na Starym Mieście w Gdańsku, dla zaspokojenia potrzeb religijnych ludności dzielnicy zwanej „nova civitas” lub „dzielnica świętojańska”. Przez wieki stale rozbudowywany, kościół św. Jana posiadał bardzo bogate wyposażenie w dzieła sztuki sakralnej, fundowane przez liczne bractwa i fundacje cechowe (m.in. bursztynników, szyprów, snycerzy, piekarzy, kramarzy, straganiarzy czy żeglarzy) oraz fundatorów, z których najbardziej znanym był Zachariasz Zappio. Jednym z ciekawszych restaurowanych obecnie zabytków jest kamienny ołtarz główny wzniesiony w latach 1599–1611 przez Abrahama van den Blocka. W marcu 1945 r. kościół św. Jana spłonął, jednakże w zasadniczym zrębie swych murów ocalał. W roku 1995 w wyniku porozumienia pomiędzy Nadbałtyckim Centrum Kultury a Archidiecezją Gdańską, właścicielem kościoła św. Jana w Gdańsku, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej  rozpoczęto odbudowę tego wspaniałego obiektu, który obecnie łączy funkcje sakralne (duszpasterstwo środowisk twórczych), sali koncertowej i wystawowej. Od początku działania w Centrum św. Jana odbywają się koncerty, pokazy, przedstawienia, wystawy i inne wydarzenia artystyczne. Głównym założeniem prowadzonej w tym miejscu działalności kulturalnej jest wykreowanie miejsca otwartego na różnorodne projekty i przedsięwzięcia artystyczne, miejsca służącego zarówno artystom, jak i odbiorcom sztuki, miejsca, w którym następuje naturalna synchronizacja pomiędzy zachowanym dziedzictwem historyczno-kulturowym a współczesnością.

 

Bardzo dziękujemy panu Dyrektorowi Lawrence Ugwu za dołączenie Centrum Św.Jana do grona Partnerów X Kongresu Polonii Medycznej w Gdańsku. W tym wyjątkowym wnętrzu w kongresowy piątek odbędzie się przegląd chórów lekarskich oraz warsztaty wokalne. Chórzyści będą zaproszeni na obiad do pobliskiej gdańskiej restauracji w zaułku Zachariasza Zappio. O 18.00 zapraszamy wszystkich uczestników Kongresu na galowy koncert, który z pewnością dostarczy niezapomnianych przeżyć muzycznych i duchowych.


Europejskie Centrum Solidarności  

Europejskie Centrum Solidarności powstało na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, miejsca w którym podpisano w 1980 roku porozumienia sierpniowe między strajkującymi robotnikami z NSZZ Solidarność a ówczesnymi władzami komunistycznymi. Powszechnie uznaje się te wydarzenia jako początek procesu, który przywrócił Polsce pełną niepodległość, demokrację i miejsce w rodzinie narodów europejskich. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza doszło w 2007 roku do porozumienia między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, Miastem Gdańsk, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.  Obiekt został oddany obywatelom Gdańska, Polski i Europy w sierpniu 2014 roku. Europejskie Centrum Solidarności prowadzi działalność edukacyjną, naukową, wydawniczą oraz wystawienniczą. Szczególnie godne polecenia jest odwiedzenie wystawy stałej dokumentującej upadek komunizmu w Europie i w Polsce, gdzie dosłownie można dotknąć historii. ECS przez kilka lat swojej działalności stał się ważnym polskim i europejskim ośrodkiem opiniotwórczym, budującym demokrację i odpowiedzialność obywatelską, miejscem wymiany poglądów na tematy demokracji, sprawiedliwości społecznej i różnych wyzwań współczesności.

 

W sobotę, 1.czerwca z inicjatywy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku we współpracy w Naczelną Izbą Lekarską i Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się konferencja pod tytułem „XXX-lecie odrodzenia Izb Lekarskich w Polsce na tle przemian ustrojowych 1989 roku”.


Gdański Teatr Szekspirowski 

Fundacja Theatrum Gedanense została założona w 1990 w Gdańsku w celu wskrzeszenia tradycji teatru elżbietańskiego, w miejscu, gdzie w XVII wieku funkcjonował budynek Szkoły Fechtunku – pierwszy publiczny teatr ówczesnej Rzeczypospolitej. Wyposażony w scenę typu elżbietańskiego i podobny do słynnego londyńskiego teatru The Globe, służył on zarówno do ćwiczeń i zawodów szermierczych, jak i do wystawiania przedstawień. Do gdańskiego teatru przyjeżdżali regularnie m.in. wędrowni aktorzy angielscy, by wystawiać w Gdańsku sztuki angielskich dramaturgów – a wśród nich Szekspira. Budynek obecnego teatru jest inspirowany XVII-wiecznym pierwowzorem, wnętrze sali głównej jest jego częściową rekonstrukcją. Oddany do użytku w 2014 roku pod dyrekcją profesora Jerzego Limona Gdański Teatr Szekspirowski jest wzorem pierwowzoru teatrem impresaryjnym – to znaczy nie posiada stałego zespołu, zapraszając teatry i artystów z Polski, Europy i świata. Odbywa się w nim co roku Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, jest również miejscem wielu niezwykłych wydarzeń kulturalnych. Ze względu na niezwykłą architekturę i unikalne, niekonwencjonalne rozwiązania funkcji teatralnych stał się również atrakcją turystyczną.

 

W czasie trwania X Kongresu Polonii Medycznej w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbywać się będą spektakle w ramach Tygodnia Kultury Białoruskiej. Będziemy dysponowali pewną pulą nieodpłatnych zaproszeń na spektakle (szczególnie dla Koleżanek i Kolegów którzy przyjadą na Kongres z Białorusi) a wszystkich Gości Kongresu zapraszamy każdego dnia kongresowego do skorzystania z możliwości zwiedzania Teatru z przewodnikiem oraz do wykupienia biletów po obniżonych cenach na wieczorne spektakle.


Centrum Stocznia Gdańska     

Na całym świecie tereny postindustrialne stają się przestrzenią pod najbardziej imponujące dzieła architektury, goszczą prestiżowe wydarzenia z pogranicza biznesu, rozrywki i sztuki na najwyższym poziomie. W samym centrum Gdańska, w pobliżu słynnego Placu Solidarności, wyłania się imponująca budowla 89A, stanowiąca perłę wśród postindustrialnej zabudowy Europy. Przed II Wojną Światową produkowano w niej wojenne machiny U-boty, później służyła już wyłącznie celom pokojowym. W połowie 2004 roku powstało w niej CENTRUM STOCZNIA GDAŃSKA i stała się siedzibą Europejskiego Centrum Kultury i Edukacji. Blisko rok trwały prace: burzono mury, wycinano stalowe konstrukcje, przesuwano suwnice, stawiano wielkie betonowe ściany. Blisko 20 dni pneumatyczne młoty skuwały żelbetowe posadzki odsłaniając piękną brukowaną przedwojenną ulicę i te tory… Spawacze na co dzień pracujący przy budowie wielkich hal przemysłowych osadzali zabytkowe kolejowe wrota, bramy, galerię aż wreszcie wyspawali duszę C.LUB Stocznia – stołówkowy niepowtarzalny bar. Walka elektryków z ciemnościami skończyła się zawieszeniem imponujących żyrandoli i drewnianych kinkietów. Profesjonalną scenę zbudowaliśmy u końca torów kolejowych – wówczas mogliśmy sobie wszyscy pogratulować. Obecnie Centrum Stocznia Gdańska składa się z Sali koncertowej, sali klubowej C.LUB Stocznia, sali konferencyjnej, terenu plenerowego wokół obiektu.

 

Wszystkich Gości Kongresu wraz z Osobami towarzyszącymi zapraszamy w dniu 31.maja (piątek) o godzinie 20.00 do Centrum Stocznia Gdańska na imprezę integracyjną w nieformalnym charakterze. Mile widziane stroje w konwencji morskiej i marynarskiej. W czasie imprezy planujemy Biesiadę Polską, koncert szantowy i koncert muzyki rozrywkowej. Mamy nadzieję, że tańce i szampańska zabawa przeciągną się do późnej nocy.


Muzeum Zamkowe w Malborku

Dzieje zamku związane są ściśle z Zakonem Niemieckim Szpitala Najświętszej Marii Panny, zakonem rycerskim, którego działalność miała związek z opieką nad Ziemią Świętą w okresie wypraw krzyżowych, a także misjami i chrystianizacją ludów pogańskich, w tym Prusów. Dnia 14 września 1309 roku Siegfried von Feuchtwangen wielki mistrz Zakonu przeniósł do Malborka swój ośrodek władzy, Malbork stał się stolicą państwo zakonnego, które w XIV wieku stało się jednym z najpotężniejszych krajów nie tylko południowego wybrzeża Bałtyku, lecz także Europy Środkowej. Podczas I połowy XIV wieku wzniesiono na miejscu niewielkiego domu konwentualnego silnie umocniony Zamek Wysoki będącym swojego rodzaju warownym konwentem z kościołem NMP i kaplicą Św. Anny – miejscem pochówku wielkich mistrzów. W kolejnych latach wzniesiono Zamek Średni, pełniący funkcje mieszkalne i reprezentacyjne oraz Pałac Wielkich Mistrzów. Jeszcze w XIV wieku rozpoczęto budowę Zamku Niskiego – Przedzamcza, mieszczącego obiekty gospodarcze i militarne, stanowiące bogate zaplecze dla rycerzy-zakonników. Od 1457 roku pieczę nad zamkiem przejął polski starosta królewski i podległego mu burgrabia. Przez kolejne stulecia znaczenie zamku malało, po rozwiązaniu konwentu nie pełnił żadnej reprezentacyjnej funkcji. Ze względu na ogromne koszty utrzymania wielkiej warowni i zaniedbania zamku, miały miejsce liczne uszkodzenia architektury, które naprawiano wbrew formom historycznym. Obecnie pięknie odrestaurowany zamek, który jest największą ceglaną budowlą Europy, stanowi ciekawą atrakcję turystyczną. Muzeum Zamkowe mieści wiele wystaw stałych obrazujących historię Zakonu NMP, wojen polsko-krzyżackich, oraz bardzo ciekawe ekspozycje obrazujące codzienne życie w średniowiecznym zamku, imponujący zbiór zabytkowych militariów, ciekawe wystawy czasowe. W czasie trzech dni kongresowych dla chętnych Gości Kongresu organizujemy wycieczki do Muzeum Zamkowego w Malborku. Niestety ze względów organizacyjnych autokar będzie wyjeżdżał z parkingu przy Filharmonii każdego dnia o godzinie 9.00. Proszę zatem zwrócić uwagę, aby wybrana wycieczka nie kolidowała z wybranymi przez każdego z Gości Kongresu najciekawszymi sesjami naukowymi (program naukowy dostępny na naszej stronie).

XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

Zobacz nasz program

Patronat
Honorowy
Sponsorzy
Partnerzy
Kongresu
Komitet
Honorowy
Patronat
Medialny
Współpraca

Zaloguj się

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.