XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, Olsztyn, 01.06.2023 - 04.06.2023

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, NIP 5861071748, tel. 58 524 32 00, e-mail oil@oilgdansk.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: adw. Damian Konieczny, e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne oraz Federacja Medycznych Organizacji Polonijnych.
 5. Administrator przetwarzać będzie wyłącznie Państwa dane osobowe o charakterze kontaktowym (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon).
 6. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością przesłania formularza kontaktowego.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

XI Kongres Polonii Medycznej & Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

Zobacz nasz program

Patronat
Honorowy
Sponsorzy
Partnerzy
Kongresu
Komitet
Honorowy
Patronat
Medialny
Współpraca

Zaloguj się

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.