X Kongres Polonii Medycznej

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, Gdańsk , 29.05.2019 - 01.06.2019

Sesja 20

SESJA 20

Postęp techniczny w służbie chirurgii naczyniowej. Moderator: Marek Majewski, Paryż, Francja

 

  • Sztuczna inteligencja i nowe technologie w medycynie. Marek Majewski, Paryż, Francja
  • Quo vadis chirurgia naczyniowa? Maciej Dryjski, Buffalo, USA
  • Mało inwazyjne leczenie ostrych i przewlekłych rozwarstwień aorty piersiowej – 10 lat postępów technologicznych i wynikające z tego zmiany w algorytmach postępowania. Marek Garbowski, Perth, Australia
  • Chirurgia naczyniowa – nowe oblicze i wyzwania w XXI wieku. Arkadiusz Jawień, Polska
  • Chirurgia aorty – od operacji klasycznej do endowaskularnej czyli ewolucja technologii w leczeniu tętniaków aorty. Piotr M. Kasprzak, Regensburg, Niemcy
  • Laser metodą leczenia w chirurgii naczyniowej – doświadczenia własne. Wacław Kuczmik, Polska
  • Thrombendatherectomia tętnic obwodowych metodą miniinwazyjnej, wewnątrznaczyniowej aterektomii kierunkowej wspomaganej balonem powlekanym. Jarosław Nakonieczny, Rüsselsheime, Niemcy
  • Czy stent-graft Altura wybiega w przyszłość w porównaniu do innych endowaskularnych, małoinwazyjnych metod leczenia tętniaków aorty brzusznej ? – doświadczenie własne. Grzegorz Oszkinis, Poznań, Polska
  • Czy możliwe jest wprowadzanie nowych projektów i innowacji przez chirurga naczyniowego? Piotr Szopiński, Polska
  • Co nowego w chirurgii naczyń ad 2018? Tomasz Zubilewicz, Lublin, Polska

X Kongres Polonii Medycznej

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

Zobacz nasz program

Patronat
Honorowy
Sponsorzy
Partnerzy
Kongresu
Komitet
Honorowy
Patronat
Medialny
Współpraca

Zaloguj się

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.