X Kongres Polonii Medycznej

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, Gdańsk , 29.05.2019 - 01.06.2019

Zarejestruj się

Wybierz rodzaj opłaty:

Twoje dane:

Dane do faktury:

Wycieczki fakultatywne:

Jeżeli wyrażasz chęć wzięcia udziału w wycieczkach fakultatywnych, możesz wybrać jedną wycieczkę każdego dnia. Wycieczki będą odbywały się w czasie obrad naukowych Kongresu.

Opłaty kongresowe:

OPŁATY KONGRESOWE (uczestnicy):

wczesna, do 30 kwietnia 2019 roku – 1300,00 złotych /przedłużyliśmy możliwość rejestracji z niższą opłatą aż do końca kwietnia/

późna, od 1 maja 2019 roku – 1500,00 złotych

 

OPŁATY OBNIŻONE

Dzięki uzyskanym dotacjom zewnętrznym do zniżkowej opłaty kongresowej

w wysokości 800 złotych uprawnieni są:

 • Wykładowcy zaproszeni przez organizatorów,
 • Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej i Organów Naczelnej Izby Lekarskiej,
 • Osoby towarzyszące (nie obejmuje udziału w części naukowej Kongresu)
 • Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (dopłatę do pełnej wysokości opłaty kongresowej pokrywa OIL w Gdańsku)

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY KONGRESOWEJ:

Zwolnieni z opłaty kongresowej są wszyscy członkowie Komitetu Naukowego – Moderatorzy sesji naukowych, oraz członkowie Komitetu Honorowego.

Dzięki dotacji z Senatu RP uzyskanej za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” będziemy mogli zwolnić z opłat kongresowych i opłacić noclegi w hotelu co najmniej 80 Koleżanek i Kolegów, których sytuacja ekonomiczna nie pozwala na przyjazd na Kongres na własny koszt. Po konsultacjach z Zarządem Federacji Medycznych Organizacji Polonijnych przyjmujemy obecnie od Organizacji Lekarzy Polonijnych zgłoszenia list lekarzy wymagających zwolnienia z opłat kongresowych z krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Gruzji i Kazachstanu. Prosimy aby nie przysyłać zgłoszeń indywidualnych, tylko zbiorcze listy sporządzone przez Organizacje lekarzy Polonijnych z danego kraju.

Noclegi w hotelu będą opłacone od środy 29.maja (przyjazd) do niedzieli 2.czerwca (wyjazd). Niestety nie będziemy mogli opłacić kosztów przyjazdów do Gdańska – prosimy organizować je we własnym zakresie.

Prosimy aby na każdej liście wysłanej na adres mailowy Biura Kongresu podać:

 1. dane Organizacji zgłaszającej lekarzy
 2. imiona, nazwiska i posiadane specjalizacje lekarzy występujących o zwolnienie w kolejności ustalonej przez Organizację (ewentualna odmowa dofinansowania będzie dotyczyła końca listy)

Ze względu na nasze ograniczone środki na dofinansowanie nie możemy zagwarantować, że zwolnimy z opłat wszystkich chętnych. W przypadku odmowy dofinansowania z naszego budżetu przekażemy dane do Okręgowych Izb Lekarskich w Polsce, do których już wystąpiliśmy z prośbą o wsparcie tej akcji pomocowej.

 

 

Opłata kongresowa obejmuje:

 • udział we wszystkich 22 sesjach naukowych, gdzie swoje wykłady zaprezentuje 90 prelegentów z 14 krajów,
 • materiały kongresowe: kongresowy numer „WIADOMOŚCI LEKARSKICH”, INFORMATOR o wszystkich wydarzeniach kongresowych, informacje turystyczne i plan Gdańska, GDAŃSKA KARTA TURYSTY uprawniająca do BEZPŁATNEGO indywidualnego zwiedzania gdańskich atrakcji, NIESPODZIANKI oraz informacje medyczne od Sponsorów, voucher na PRZEJAZD taksówką w obrębie Miasta Gdańska.
 • imprezy towarzyszące: m.in. koncert Leszka Możdżera, wystawy, wycieczki, zwiedzanie Trójmiasta – pełna lista znajduje się w zakładce – IMPREZY TOWARZYSZĄCE
 • przerwy kawowe i lunchowe : w czasie naukowej części Kongresu w przerwach między sesjami,
 • udział w wieczornych spotkaniach przewidzianych w programie: mszy zakończonej koncertem organowym i zwiedzaniem Katedry w Gdańsku Oliwie, otwarciu wystawy fotografii i malarstwa lekarzy, uroczystości otwarcia Kongresu z kolacją po jej zakończeniu, morskim spotkaniu integracyjnym w Centrum Stocznia Gdańska.

Bankiet na zakończenie Kongresu w sobotę wieczorem nie będzie objęty opłatą kongresową.  Imienne płatne zaproszenia dostępne będą dla wszystkich Gości Kongresu w Biurze Kongresu. Bankiet ten będzie częściowo sponsorowany ze źródeł zewnętrznych. Wysokość opłaty za udział w bankiecie zależna będzie od uzyskanego sponsoringu i zostanie podana w późniejszym terminie.

  Sposób płatności:

 1. O dacie płatności decyduje data wykonania przelewu/płatności kartą.
 2. Opłata kongresowa uprawnia do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach kongresowych, oraz towarzyszących kongresowi (posiłków, wydarzeń kulturalnych, imprez integracyjnych, wycieczek, konferencji)
 3. Opłata kongresowa nie obejmuje noclegów. Hotele/zakwaterowanie  uczestnik rezerwuje i opłaca we własnym zakresie, z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej.

X Kongres Polonii Medycznej

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

Zobacz nasz program

Patronat
Honorowy
Partnerzy
Kongresu
Komitet
Honorowy
Patronat
Medialny
Współpraca

Zaloguj się

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.