X Kongres Polonii Medycznej

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, Gdańsk , 29.05.2019 - 01.06.2019

Zgłoś abstrakt

Tematem przewodnim Kongresu jest „Postęp techniki w służbie medycyny”.

 

Poza tym w czasie Kongresu przewidujemy sesje poświęcone:

 

  • historii Polonii Medycznej i Federacji Medycznych Organizacji Polonijnych,
  • etyki i deontologii lekarskiej,
  • organizacji systemów ochrony zdrowia w różnych krajach.

 

Prosimy wszystkich wykładowców zaproszonych do udziału w sesjach naukowych o przysłanie streszczenia wykładu w formie pliku tekstowego w formacie *.doc *.docx (Office Windows) lub ODF (Open Office). Prosimy zwrócić uwagę na ograniczenie objętości tekstu do 2500 znaków łącznie ze spacjami.

 

Do przesyłania streszczeń zapraszamy również wszystkich ZAREJESTROWANYCH Uczestników Kongresu.

Prezentacje mogą być zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do:

 

  1. zaplanowanych sesji naukowych
  2. sesji otwartych
  3. sesji plakatowych

 

O decyzji Komitetu Naukowego będziemy informować wyłącznie pocztą elektroniczną.

Zgłoś abstrakt

 

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.

X Kongres Polonii Medycznej

III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

Zobacz nasz program

Patronat
Honorowy
Sponsorzy
Partnerzy
Kongresu
Komitet
Honorowy
Patronat
Medialny
Współpraca

Zaloguj się

Jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola.